Tofaş Stellantis Türkiye’nin sahibi oldu! Peugeot, Opel ve Citroen’i Tofaş temsil edecek!

Tofaş Stellantis Türkiye’nin sahibi oldu! Peugeot, Opel ve Citroen’i Tofaş temsil edecek! Tofaş Stellantis Türkiye anlaşması yapıldı 2023.

YOUTUBE KANALIM

Tofaş yönetimi tarafından KAP’a yapılan açıklamada aşağıdaki detaylara yer verildi.

Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasındaki ticari faaliyetlerin koşullarına ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin (“Stellantis Otomotiv”) paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır.

Stellantis N.V.’nin %100 pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Şirketimiz tarafından devralınması, Şirketimiz ile Stellantis Grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla imzalanan Çerçeve Sözleşme uyarınca;

Tofaş tarafından Stellantis Otomotiv için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin Şirketimiz için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben, taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanacaktır.

Devir bedeli, SPK’nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak bağımsız değerleme raporunda belirlenecek değer ile tutarlı olması koşuluyla, (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon Avro ve (ii) kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının %77,5’i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir. Alımın Tofaş’ın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülmektedir.

Pay devir işleminin tamamlanması, ilgili rekabet otoriteleri ve diğer düzenleyici kurumlardan gereken izinlerin alınması dahil belirli kapanış şartlarına tabidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, imza tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde kapanış koşullarının yerine getirilmemesi durumunda Pay Devir Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

Stellantis Otomotiv’in devralınması işleminin kapanış şartlarına tabi olarak, Tofaş’a, halihazırda Türkiye’de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkı verilecektir.

Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye’de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına; ayrıca 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni “K0” modelin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş’a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına; 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının başlangıcına kadar Türkiye’de satılmak üzere Doblo modelinin üretimine devam edilmesine ve bu doğrultuda Tipo ve Doblo modellerinin üretimine ilişkin mevcut anlaşmalarda gerekli tadillerin yapılmasına; Fiorino modelinin üretiminin 31 Aralık 2024 itibariyle sonlandırılmasına ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Tofaş tarafından üretilecek tüm araçlar için Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari esasların ana unsurları üzerinde mutabık kalınmış olup, konuya ilişkin detaylı sözleşme çalışmalarına başlanmıştır.

Mevcut Ortaklık Sözleşmesinin ve mevcut üretim sözleşme tadillerinin üç ay içinde, ithalat ve dağıtım sözleşmelerinin ise kapanış tarihine kadar, “K0” modeline ilişkin sözleşmenin ise beş ay içinde imzalanması hedeflenmektedir.

Satın alma değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9’uncu maddesinde belirtilen eşikleri aşması nedeniyle, SPK’nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede bağımsız değerleme raporu hazırlanacak olup; Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari işlemlere ilişkin mutabık kalınan esaslara ilişkin değerlendirme Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10’uncu maddesi kapsamında yapılan raporlamalar çerçevesinde ayrıca kamuya açıklanacaktır. İşleme ilişkin Tofaş yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır.

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Araba Habercisi Dergisi Şubat 2023 sayısı! Bundan sonra dergimizi buradan da ücretsiz indirebilirsiniz

Tofaş Stellantis Türkiye anlaşması yapıldı 2023.

Tofaş Stellantis Türkiye anlaşması yapıldı 2023.