Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli alınan aracı kimler kullanabilecek? Aracı artık onlar kullanamayacak!

engelli aracını kimler kullanabilir 2023
engelli aracını kimler kullanabilir 2023

Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç satın alımında kurallar değişiyor! Aracı artık kullanamayacaklar! ÖTV muafiyetli engelli raporuyla araç satın alımında beklenen gelişme oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte engelli raporuyla satın alınacak aracı sadece belli kişiler kullanabilecek. Bu düzenlemenin bu konuda çok konuşulan fırsatçılığın önünü kesmesi bekleniyor. engelli aracını kimler kullanabilir 2023.

INSTAGRAM HESABIM

Engelli raporlu arabaların kullanımına düzenleme geldi. Birinci derece akrabalar kullanabilecek. Aracı kullanacak kişi aynı şehirde olmak zorunda. Başka biri kullanacaksa noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü olacak. Aşağıda bu konuyla ilgili imzalanacak belgenin metnini bulabilirsiniz. Ayrıca açıklanan yeni düzenlemenin giriş bölümünde de aşağıdaki açıklamaya yer verilmiş durumda.

“4760 sayısı Özel Tüketim Vergisi ÖTV kanununda malul veya engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnası düzenlenmiş olup, konuya ilişkin yapılan denetim ve incelemelerde bahse konu istisna uygulamasına ilişkin hususlara yönelik suistimallerin bulunduğu tespit edildiğinden, Başkanlığımızca derneklerimize üye motorlu araç ticareti yapan mükelleflere duyurulması bakımından bazı açıklamaların yapılması gereği nasıl olmuştur”

Aşağıda bu konuyla ilgili imzalanacak belgenin metnini bulabilirsiniz. İmzalanacak bu metinde ÖTV muafiyetli olarak satın alınan aracı kimlerin kullanabileceğine yer veriliyor.

“İstisnaya konu aracı, istisnaya uygun olarak bizzat kullanacağımı/bizzat kullanımın mümkün olmadığı hallerde ise sürekli olarak aşağıda isimlerini belirttiğim eşim, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım ile kardeşlerim veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam ettiğim sürücüm tarafından istifademe sunulacağını,

istisnadan yararlanmak için ibraz edilen engellilik sağlık kurulu raporunun en son tarihli rapor olduğunu,

istisnaya ilişkin, 4760 sayılı ÖTV kanunu ve mezkur tebliğde yer alan düzenlemeler ile yukarıda yaptığım açıklamalara aykırılık teşkil eden durumların tespiti halinde, ilk iktisapta istisna kapsamında alınmayan vergilerin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tarafımdan aranacağını,

beyan ve taahhüt edip, kabul ederim.”

Aracı kullanabilecek kişilerin isimleri de bu beyanın alt tarafında bulunan alana yazılacak. Bu kurallar 1/1/2023 tarihinden itibaren satın alınacak araçlar için geçerli olacak. Fırsatçıların önü kesilecek gibi görünüyor ama “sürücüm” tarafından kullanılabilir kısmı yine bu durumların yaşanmasına neden olabilir.

Çinli Chery Mart ayından itibaren satışa başlıyor! Türkiye’ye gelecek modeller kaç para olabilir?

engelli aracını kimler kullanabilir 2023.

engelli aracını kimler kullanabilir 2023

engelli aracını kimler kullanabilir 2023